วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในท้องถิ่นที่ศึกษา

 เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในท้องถิ่นที่ศึกษา  
คือ การแปรรูปสินค้าจากกล้วย  ( กล้วยฉาบยัดเยียด)
      ประวัติและการบริหารจัดการ          ในสภาพความเป็นจริงเกษตรกรที่อยู่ตามหมู่บ้านต่างเมื่อเสร็จจากฤดูทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักจะรวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริมเพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัว ทำกล้วยหอมทองอบเนยเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้สมาชิกของกลุ่มได้ดีพอสมควร จึงได้รวมตัวกันตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ 28 มกราคม 2544

      กลุ่มในชุมชน กลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 9  ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

      สภาพการรวมตัวมีการประสานงานด้านการผลิต การจำหน่าย

      อาณาเขต / ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้าน แต่ผลผลิตเริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลาย


      จำนวนประชากรจำนวนสมาชิกในกลุ่มประมาณ 10 คน

      ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ- ส่วนราชการส่งเสริมเกษตรกรปลูกกล้วยหอมทองที่ใช้เป็นวัตถุดิบซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ
- ส่วนราชการส่งเสริมการตลาด
- ส่งเสริมงบประมาณเป็นเงินทุนหมุนเวียน

   แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข

- เจ้าหน้าที่ภาครัฐให้ความรู้วิธีการปลูก การดูแลรักษา พัฒนาผลิตให้มีวัตถุดิบเพียงพอ
- เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่งเสริมการตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

    วัตถุประสงค์
   1.   เพื่อหารายได้เสริมระหว่างเรียน.  
    3.  เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
   2.   เพื่อแปรรูปจากกล้วยที่สุขธรรดาให้ดูน่ารับประทานและน่ากินและสามารถเก็บไว้ได้นาน

   เป้าหมาย
   1.   สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้
   2.    รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
   3.   สามารถทำกล้วยฉาบกินเองโดยไม่เสียเงิน

    ประเภทชนิดของกล้วย
                กล้วยฉาบ
                กล้วยทอด
                กล้วยแขก
                กล้วยตาก อุปกรณ์
                1.     มีด

             2.   มีดสองคม
             3.   กระชอน
                4.    ตะหลิว
                5.     กระทะ
ประวัติความเป็นมาของขนมกล้วยฉาบ
      เพราะบางพื้นที่  มีกล้วยซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่นจำนวนมาก จนบางครั้งไม่สามารถที่จะบริโภคได้ตามจำนวนที่ผลิตออกมา จนบางครั้งทำให้ผลผลิตล้นตลาดและเน่าเสียจำนวนมากมาย ดังนั้นจึงต้องแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบให้สามารถเก็บไว้บริโภคได้ตลอดปี


วิธีการทำกล้วยฉาบ 

 ขั้นตอนที่  1   นำกล้วยดิบมาแกะเปลือกล้างให้สะอาดก่อนนำมาหั่น


 ขั้นตอนที่  2   นำกล้วยที่แกะเปลือกแล้วมาซอยให้เป็นแผ่นๆให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ ตั้งกระทะใส่
 นํ้ามันพอประมาณ  ตั้งนํ้ามันให้ร้อนพอประมาณ

  
 ขั้นตอนที่  3   ใส่กล้วยดิบที่ซอยไว้ลงกระทะใช้ตะหลิวคนไปมาเพื่อไม่ให้กล้วยที่ทอดไหม้

 ขั้นตอนที่  4   ตักกล้วยออกโดยใช้กระชอนเพื่อกระเด็นนํ้ามันวางในภาชนะทิ้งไว้

 ขั้นตอนที่  5   ทอดไปเรื่อยๆจนกล้วยที่ซอยไว้หมดทิ้งไว้ประมาณ   5   นาที

 ขั้นตอนที่ 6    ตั้งกระทะใหม่ ใส่นํ้าตาลผสมนํ้า 2  /  1  ใส่กล้วยที่ทอดไว้คนจนนํ้าแห้งตักขึ้นใส่ภาชนะ และคั่วเหมือนกับขั้นตอนที่   9 เรื่อยๆจนกล้วยที่ทอดไว้หมด ทิ้งไว้ประมาณ   3นาที จัดใส่ถุงให้เรียบร้อย ทอดกล้วยให้กรอบพอประมาณ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น